Tjenester

BRIK leverer kompetansefilm, kunnskapsteknologi og rådgivning.

BRIK har utviklet spesialkompetanse i video-dokumentasjon av praktisk kunnskap i virksomheter. I samarbeid med kunden planlegger og gjennomfører vi tidseffektiv dokumentasjon av kunnskap. Metoden er utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, og flere ledende norske virksomheter.

BRIK har også utviklet spesiell software som effektiviserer deling og distribusjon av kunnskap med video til de ansatte.

BRIK jobber i dag med kunder som Olympiatoppen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Senter for idrettsskadeforskning, Universitetet i Bergen, Prestasjonskultur.no, Høgskolen i Lillehammer, Høgskulen i Volda, Norges Toppidrettsgymnas, Diabetesforbundet, Døves Media, Norges Svømmeforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund m.fl.

Vi kjører for tiden også pilotprosjekter innen bransjer som Helsevesen, Industri, Offshore og Kommune (drift).

BRIK elsker prosjekter er kunden har kunnskap av høy kvalitet som ønskes bedre formidlet til de ansatte, eller til omverden. Prosjekter der vi kan kombinere faglig innhold, med smart formidling og teknologi.

Se et utvalg av prosjekter vi har jobbet med.
Vi tilbyr:
Kompetansefilming
Dokumentasjon av kunnskap
Teknologi 
Råd og veiledning