Tjenester

BRIK leverer kompetansefilm, Smartstudio, profesjonell videoplattform, og rådgivning

Se et utvalg av prosjekter vi har jobbet med.

BRIK AS leverer kunnskapsfilming og smarte videoplattformer for effektiv deling og distribusjon av innholdet.

Vi er spesialisert inn mot effektive opptak av ulike former for kunnskap, vi kaller det “kompetansefilm”. Vi jobber med kunder innen toppidretten, eks. Olympiatoppen, Industri (Nidarfabrikken), Helse (Haraldsplass sykehus) og Forsvaret.

I samarbeid med kunden planlegger og gjennomfører vi tidseffektiv dokumentasjon av kunnskap, enten det er opptak eller i vårt Smartstudio på MediaCity.

Metoden er utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, og flere ledende norske virksomheter.

BRIK har også utviklet spesiell programvare som effektiviserer deling og distribusjon av kunnskap med video til de ansatte.

BRIK jobber i dag med kunder som Olympiatoppen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Senter for idrettsskadeforskning, Universitetet i Bergen, Prestasjonskultur.no, Høgskolen i Lillehammer, Høgskulen i Volda, Norges Toppidrettsgymnas, Diabetesforbundet, Døves Media, Norges Svømmeforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund m.fl.

Vi kjører for tiden også pilotprosjekter innen bransjer som Helsevesen, Industri, Offshore og Kommune (drift).

BRIK elsker prosjekter der kunden har kunnskap av høy kvalitet som ønskes bedre formidlet til de ansatte, eller til omverden. Prosjekter der vi kan kombinere faglig innhold, med smart formidling og teknologi.

Vi tilbyr:
Kompetansefilm
Smartstudio
Innovativ videoplattform
Råd og veiledning