BRIK VIDEO

BRIK Videosystem gjør deg i stand til å bruke video effektivt og profesjonelt innen din organisasjon.

Du slipper reklame og forstyrrende annet innhold, men får distribuert video til rett person, gruppe eller avdeling på en rask og enkel måte. Videoene kan presenteres på din nettside, intranett eller e-læringsportal mm, eller kan sees direkte i BRIK Videosystem (web, app).

Å bruke video til å formidle er ofte raskere, billigere og mer nyttig enn å lage dokumenter med tekst. De ansatte setter også gjerne større pris på å få en video, enn et tekstdokument. Stadig mer av kommunikasjonen på web foregår med video, og dette vil bare øke fremover (Ref. Gartner).

BRIK Videosystem er utviklet i samarbeid med Olympiatoppen, Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Lillehammer, Norges Svømmeforbund. Back To Start m.fl.

BRIK er også integrert med Feide, påloggingssystemet i utdanningssektoren.

BRIK Video System er utviklet for virksomheter og profesjonelle miljøer, der effektiv flyt av kunnskap er essensielt. 
Vi tilbyr en totalpakke med video og smart deling til medarbeidere. 
Ta kontakt for en prat.
Forside videoløsning

Din kunnskap blir tilgjengelig med kapitler, oppsummeringer og tekst.

Admin videoløsning

Brukervennlig lagring og administrering av videoer.

Embedding videoløsning brik

Vis dine eller bedriftens videoer der dine bruker er.

+ mye mer

Ta kontakt for demonstrasjon og en prat om hvordan BRIK Video kan hjelpe deg å gjøre dine videoer mer tilgjengelige

 Vi har samarbeidet med mange spennende aktører. Se under for eksempler på prosjekter vi har jobbet med

Olympiatoppen

Olympiatoppen har det operative ansvar for å utvikle norsk toppidrett. Sammen med Olympiatoppen utvikler BRIK ny kunnskapsportal med video til Olympiatoppen. Portalen blir en intern og ekstern kunnskapsportal for toppidrett. Teamet bak BRIK har for øvrig levert web og videotjenester til Olympiatoppen siden 2006. www.olympiatoppen.no

Døves Media

Mediebedriften Døves Media produserer tegnspråklig materiale for både barn og voksne. Døves Media tilbyr et landsdekkende tegnspråklig tilbud, både med egenprodusert materiale, og gjennom samarbeidspartner NRK. Døves Media benytter BRIK Videosystem som kommunikasjonsportal for DMTV, Døves Media TV.

Diabetesforbundet – Appen Styrk!

For Diabetesforbundet og Muscle Animations utviklet BRIK appen Styrk! som ble lansert i 2015 i AppStore og Google Play. Appen består av unike 3D animasjoner av treningsøvelser, presentert på seks språk. Appen lå på topp i AppStore i flere uker, og har i dag mer enn 60.000 nedlastinger.

AdO arena

AdO arena (Alexander Dale Oen Arena) er Norges hovedanlegg for svømming og stup. Sammen med AdO utvikler BRIK en ny kompetanseportal med video for de ansatte. Her formidles viktig kunnskap om sikkerhet, renhold, vedlikehold etc. gjennom korte og enkle videosnutter, som de ansatte får tilgang til.