SMARTERE OPPLÆRING

Bruker dere mye ressurser på opplæring?

Har dere mange ansatte vet dere at opplæring er ressurskrevende, men også svært viktig. Både for nye og eksisterende ansatte.

Med BRIK Video kan dere effektivisere og samtidig øke kvaliteten på opplæringen: Enkle videosnutter med bedriftens egne «eksperter» gjort tilgjengelig for de ansatte på PC og telefon. Klikk her for å se eksempel (AdO arena, Norges hovedanlegg for svømming). 

BRIK leverer en smart plattform, og vi bistår gjerne med å videodokumentere bedriftens kunnskap. Ta kontakt med oss for å se på muligheter.

Med korte videoklipp kan du effektivt dele kompetansen i organisasjonen med ALLE medarbeiderne. Vi hjelper deg i gang!
BRIK Video tilbyr totalpakke med smarte videoopptak, og distribusjon til de ansatte.
Ta kontakt for en prat.
Image

Hva skjer når nøkkelpersoner slutter?

Å overføre kunnskap mellom medarbeidere er krevende. Ofte forsvinner nøkkelkompetanse når nøkkelpersoner slutter. Men, hvordan kan organisasjonen ta vare på denne kompetansen? 

Å lage skriftlige arbeids- eller prosedyrebeskrivelser er tidkrevende og ofte lite effektivt (blir ofte liggende i en skuff…). Å lage korte videosnutter er vesentlig mer effektivt og raskere. Mange medarbeidere er dessuten bedre til å vise ferdigheter enn til å skrive omfattende prosedyrebeskrivelser. 

Eksempel: AdO arena

AdO arena er Norges hovedanlegg for svømming og stup (Alexander Dale Oen Arena). BRIK har levert kompetanseportal med video for AdO arena. Her får de ansatte demonstrert og repetert viktige arbeidsoppgaver og rutiner innen HMS (Helse-Miljø-Sikkerhet), renhold, livredning, service mm. Klikk her for å se AdO arena sin kompetanseportal

Tradisjonelt har filmopptak i bedriften vært dyrt, men BRIK har utviklet en metode der vi kraftig effektiviserer prosessen, og dermed også kostnadene. Dersom bedriften selv ønsker å gjøre videoopptakene selv, er det selvsagt også mulig (plattformen tilrettelegger for det). 

Image
Image

BRIK-metoden

BRIK-metoden består i korte videoopptak, gjerne med organisasjonens nøkkelpersoner, som viser og forklarer hvordan ulike arbeidsoppgaver eller rutiner utføres. Videoene blir deretter samlet i en egen portal, og gjort presist tilgjengelig for rett avdeling og ansatt. Dermed får organisasjonen «kontroll» på kunnskapen sin, og blir mer robust i forhold til utskifting i arbeidsstokken. 

Tradisjonelt har filmopptak i bedriften gjerne vært dyrt, men BRIK har utviklet en metode der vi kraftig effektiviserer prosessen, og dermed også kostnadene. Dersom virksomheten ønsker å gjøre videoopptakene selv, er det selvsagt fullt mulig (plattformen tilrettelegger godt for det). 

Ta kontakt med oss for å se på muligheter.

Forside videoløsning

Virsomhetens kunnskap samles i en egen portal, og blir tilgjengelig med navigasjonspunkter og tekst.

Admin videoløsning

Sikker lagring og full kontroll med hvilken avdeling eller ansatt som får tilgang til videoene.

Embedding videoløsning brik

Brukervennlig lagring og administrering av virksomhetens videoer.

Ta kontakt for en demonstrasjon og prat om hvordan BRIK Video kan hjelpe deg å gjøre opplæring i din virksomhet smartere. 

 Vi har samarbeidet med mange spennende aktører. Se under for eksempler på prosjekter vi har jobbet med