Kompetansefilming

- Gjør det selv, eller vi hjelper deg

Bruker dere mye ressurser på opplæring?

BRIK kompetansefilm er et nytt konsept for opplæring i virksomheter, utviklet i samarbeid med ledende norske virksomheter, innen toppidrett, helsevesen, utdanning og industri.

Kort oppsummert tas det korte videoer av sentrale rutiner og prosedyrer, som settes i system, gis faglige beskrivelser, og deretter deles med de ansatte. På denne måten øker kvaliteten på opplæringen, man effektiviserer tidsbruken, og man sparer også kostnader.

Det er utviklet metodikk som sikrer kosteffektiv gjennomføring av prosessen.

Med BRIK Kompetansefilm kan dere effektivisere og samtidig øke kvaliteten på opplæringen:  KOMPETANSEFILM. Klikk her for å se eksempel (AdO arena, Norges hovedanlegg for svømming).

BRIK leverer KOMPETANSEFILM, og en smart plattform, utviklet i samarbeid med ledende virksomheter, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Ta kontakt med oss for å se på muligheter.

Med korte videoklipp kan du effektivt dele kompetansen i organisasjonen med ALLE medarbeiderne. Vi hjelper deg i gang!
BRIK Video kan tilby totalpakke med KOMPETANSEFILM, og smart distribusjonsplattform
Ta kontakt for en prat.
Image

Hva skjer når nøkkelpersoner slutter?

Å overføre kunnskap mellom medarbeidere er krevende. Ofte forsvinner nøkkelkompetanse når nøkkelpersoner slutter. Men, hvordan kan organisasjonen ta vare på denne kompetansen? 

Å lage skriftlige arbeids- eller prosedyrebeskrivelser er tidkrevende og ofte lite effektivt (blir ofte liggende i en skuff…). Å lage korte videosnutter er vesentlig mer effektivt og raskere. Mange medarbeidere er dessuten bedre til å vise ferdigheter enn til å skrive omfattende prosedyrebeskrivelser. 

Eksempel: AdO arena

AdO arena er Norges hovedanlegg for svømming og stup (Alexander Dale Oen Arena). BRIK har levert kompetanseportal med video for AdO arena. Her får de ansatte demonstrert og repetert viktige arbeidsoppgaver og rutiner innen HMS (Helse-Miljø-Sikkerhet), renhold, livredning, service mm. Klikk her for å se AdO arena sin kompetanseportal

Tradisjonelt har filmopptak i bedriften vært dyrt, men BRIK har utviklet en metode der vi kraftig effektiviserer prosessen, og dermed også kostnadene. Dersom bedriften selv ønsker å gjøre videoopptakene selv, er det selvsagt også mulig (plattformen tilrettelegger for det). 

Image
Image

BRIK-metoden

BRIK-metoden består i korte videoopptak, gjerne med organisasjonens nøkkelpersoner, som viser og forklarer hvordan ulike arbeidsoppgaver eller rutiner utføres. Videoene blir deretter samlet i en egen portal, og gjort presist tilgjengelig for rett avdeling og ansatt. Dermed får organisasjonen «kontroll» på kunnskapen sin, og blir mer robust i forhold til utskifting i arbeidsstokken. 

Tradisjonelt har filmopptak i bedriften gjerne vært dyrt, men BRIK har utviklet en metode der vi kraftig effektiviserer prosessen, og dermed også kostnadene. Dersom virksomheten ønsker å gjøre videoopptakene selv, er det selvsagt fullt mulig (plattformen tilrettelegger godt for det). 

Ta kontakt med oss for å se på muligheter.

Forside videoløsning

Virsomhetens kunnskap samles i en egen portal, og blir tilgjengelig med navigasjonspunkter og tekst.

Admin videoløsning

Sikker lagring og full kontroll med hvilken avdeling eller ansatt som får tilgang til videoene.

Embedding videoløsning brik

Brukervennlig lagring og administrering av virksomhetens videoer.

Ta kontakt for en demonstrasjon og prat om hvordan BRIK Video kan hjelpe deg å gjøre opplæring i din virksomhet smartere.

 Vi har samarbeidet med mange spennende aktører. Se under for eksempler på prosjekter vi har jobbet med